Lịch sử ngành dược thế giới

I. Sự giao thoa y và dược Thời kỳ cổ xưa con người đã phân biệt cây cỏ độc và cây cỏ lành, cây cỏ...

Thuyết âm dương

I. Định nghĩa Học thuyết âm dương là nền tảng tư duy nhận thấy sự vật luôn luôn có mâu thuẫn, nhưng thống nhất với...

Các nguồn phát sinh kim loại nặng trong tự nhiên

  Các nguồn phát sinh kim loại nặng Kim loại nặng trong tự nhiên đều có trong đất và nước, hàm lượng của chúng ngày càng tăng cao...

nguồn phát sinh kim loại nặng từ nông nghiệp và ảnh...

Kim loại nặng từ các sản phẩm nông nghiệp Các kim loại nặng có trong các sản phẩm phân bón bao gồm cađimi, crom, đồng,...

6 Outdoor Workout Hazards

Khloe Kardashian has been hitting the gym hard and has not been letting herself slack, no matter what is going on in her life,...