Rối loạn chức phận nội tiết

 Rối loạn chức phận nội tiết Ưu năng tuyến nội tiết: - Định nghĩa: một tuyến nội tiết ưu năng là khi tuyến đó tăng...

Rối loạn chức năng của sốt và ý nghĩa sinh vật...

Rối loạn chức năng của sốt A, Thay đổi chức năng thần kinh Cơn sốt trung bình(38-39) chỉ gây cảm giác buồn ngurdo ức chế vỏ...

Hiện tượng khuếch tán và các yếu tố ảnh hưởng

Hiện tượng khuếch tán Bản chất là sự trao đổi khí thụ động giữa phế nang với máu ( qua 1 cấu trúc gọi là...