CÁC THỂ LOÉT ĐẶC BIỆT

CÁC THỂ LOÉT ĐẶC BIỆT Loét do stress Là một loét cấp, làm mất chất theo kiểu đục lỗ, ở đây không có mô hạt...

Rối loạn thăng bằng acid -base

1. Nhiễm acid (nhiễm toan) * Phân loại nhiễm acid - Theo mức độ: + Nhiễm acid còn bù + Nhiễm acid mất bù - Theo nguồn gốc + Nhiễm...

Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải.

Nước và các chất điện giải có vai trò rất quan trọng trong cơ thể  ví dụ như trong việc cấu tạo cơ thể,...

Chuyển hóa nước và điện giải trong cơ thể.

1. VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI 1.1. Vai trò của nước - Nước tham gia cấu tạo cơ thể: chiếm 60 - 80% TLCT,...

Rối loạn chuyển hóa glucose

Vai trò của glucose trong cơ thể con người. Là thành phần chính của thức ăn và nguồn năng lượng chính của cơ thể, tham...

Rối loạn chuyển hóa protein trong cơ thể.

Rối loạn Protein huyết tương - Protein huyết tương có hàm lượng 7.5 – 8 g/dl. Chủ yếu gặp giảm Protein huyết tương, ít khi...

Vai trò và nhu cầu của protein trong cơ thể.

Vai trò của Protein trong cơ thể - Chức năng cấu trúc: tham gia cấu tạo cơ thể (15-20% trọng lượng cơ thể). - Chức năng...