Kỹ thuật tách biểu bì

0
501
dược liệu
dược liệu

Khi khảo sát các bộ phận của dược liệu như lá, thân hoặc rễ non người ta cso thể tách riêng lớp biểu bì để quan sát.

Để tách riêng lớp biểu bì người ta cs otheer xé dùng dao lam tách hay cạo lấy lớp ngoài cùng. Áp dụng với dược liệu tươi, dược liệu khô đã làm mềm.

Các đặc điểm thường được quan sát của tế bào biểu bì lá là

Biểu bì:

lá của các cây khác nhau được đặc trưng bởi các dạng tế bào biểu bì xác định, ở một số cây tế bào biểu bì có dạng uốn khúc nhiều hoặc ít, một số có nhiều góc, có khi tế bào biểu bì bị kéo dài rõ rệt theo một hướng.

Kích thước của tế bào biểu bì là một trong những yếu tố đặc trưng để xác định các cây. tế bào biểu bì thường được bọc bởi một lớp màng mỏng cấu tạo từ cutin.

Lớp cutin có bề mặt nhẵn song đôi khi tạo thành các nếp gấp gấp thẳng hoặc lượn sóng hay có những chỗ lồi dưới dạng u mấu,

Các đặc điểm của lớp cutin bao phủ biểu bì cũng như chiều dày của nó đặc trưng cho một số loại cây có ý nghĩa trong kiểm nghiệm dược liệu. Chiều dày của lớp cutin có thể xác định rõ khi nhuộm tiêu bản bằng lát cắt ngang bằng dung dịch Sudan III.

Biểu bì lá có các lỗ khí, dạng lỗ khí sự phân bố của chúng ở một mặt hay hai mặt lá và đặc điểm của các tế bào biểu bì bao quanh là những đặc điểm đặc trưngđối với mỗi dạng cây hoặc họ và là những đặc điểm có ý nghĩa trong kiểm nghiệm. Dựa vào các đặc tính phân bố của lỗ khí và các tế bào biểu bì bao quanh người ta phân biệt ra nhiều kiểu

Kiểu lỗ khí không có tế bào kèm

Kiểu hỗn bào

Kiểu song bào

Kiểu song bào

Kiểu trực bào

Kiểu dị bào

Lông

Ở phần lớn thực vật tế bào biểu bì mọc dài ra tạo thành lông, lông có thể có ở nhiều phần của cây chúng có thể tồn tại trong suốt đời sống của một cơ quan hoặc chỉ một thời gian. Lông thường hết sức khác nhau trong các họ cây, các nhóm cây nhỏ hơn và ngay trong cùng một cây đôi khi lại có sự khá đồng nhất về lông trong phạm vị một nhóm cây. Lông có thể được phân chia thành nhiều loại hình thái khác nhau, về mặt cấu trúc lông có thể được phân chia thành loại đơn bào và loại đa bào. Lông đơn bào có thể phân nhánh hoặc không phân nhánh. Lông đa bào có thể gồm một dãy tế bào riêng lẻ hoặc phân nhánh.

Các tuyến tiết, túi tiết, ống nhựa mủ trong lá nhiều cây có chứa tinh dầu, vị trí tinh dầu có thể rất khác nhau ở một số cây tinh dầu chứa trong các tuyến tiết nằm trên bề mặt biểu bì một số cây khác tinh dầu chứa trong các túi tiết.

copy ghi nguồn : daihocduochnoi.com

Link bài viết tại  : kỹ thuật tách biểu bì