Những việc cần làm khi nghi ngờ phản ứng bất lợi của thuốc

0
450
dị ứng thuốc

ADR
  • Sự cố bất lợi có phải do thuốc: Nếu bệnh nhân dùng đồng thời nhiều loại thuốc thì cần phân tích các thông tin về thuốc, về tai biến trên bệnh nhân. Căn cứ vào các ADR đã biết của thuốc bệnh nhân đang dùng xem sự cố đó có thể là phản ứng bất lợi của thuốc nào để có hướng xử lý tiếp
  • Khi nghi ngờ là phản ứng bất lợi của thuốc cần ngừng tất cả các thuốc đang dùng cho bệnh nhân, cần ngừng loại thuốc nào có khả năng gây ra tai biến đó nhất

Có 4 vấn đề để dánh giá một tai biến do thuốc:

  1. Có tác dụng dược lý đã biết nào của thuốc có thể gây ra tai biến đó ko
  2. Có mối liên quan giữa khả năng bắt đầu dùng thuốc và các biểu hiện của tai biến có phù hợp với các báo cá ADR hoặc với cơ chế của ADR không

Tai biến có hết hoặc có cải thiện khi ngừng loại thuốc bị nghi ngờ ko

  1. Tai biến có hết hoặc có cải thiện khi ngừng loại thuốc bị nghi ngờ không
  2. Tai biến có xuất hiện trở lại khi dùng lại thuốc hay không

Trên thực tế lâm sàng có những trường hợp không thê giải quyết cả 4 vấn đề trên

Trong trường hợp phản ứng bất lợi là phản ứng tuýp B: Nếu trước đó có những báo cáo về loại tai biến này đối với các thuốc thì có thể kết luận thuốc này có thể là nguyên nhân gây ra tai biến cho dù tai biến đó không liên quan đến có chế dược lý của thuốc

Trong trường hợp một tai biến rất nặng không thể cho bệnh nhân dùng lại thuốc do việc dùng lại thuốc có nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân

Sau khi giải quyết 4 vấn đề nêu trên thầy thuốc sẽ đánh giá được khả năng một biến cố bất lợi là một ADR của thuốc dựa trên các điều kiện sau:

Chắc chắn là một ADR

Có khả năng là một ADR

Có thể là một ADR

Không chắc chắn

Sau khi đánh giá về khả năng gây ra tai biến, tùy thuộc độ nặng của tai biến và cơ chế của phản ứng mà có thể loại bỏ thuốc đó ra khỏi chế độ điều trị của bệnh nhân hoặc giảm liều và có các biện pháp điều trị thích hợp.

copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com