Phương pháp tách chiết chất độc

0
797
chất độc
tách chiết chất độc

Xử lý mẫu: Stass dung cồn để tách các Alcaloid ra khỏi protein

Hạn chế: Sự chiết kiệt dung dịch Alcaloid bằng ete làm hòa tan chất mỡ, chất màu và chất nhựa. Những chất này không được kết tủa hoàn toàn bằng cồn và tìm thấy trong cặn sau khi bốc hơi ete, sẽ che lấp phản ứng tìm alcaloid

Sự kết tủa protein không hoàn toàn vì trong mô phủ tạng có đến 78% là nước. Do đó khi cho cồn vào ta sẽ được hỗn hợp cồn – nước có độ cồn thấp không thể kết tủa hoàn toàn protein

Khi chiết xuất phủ tạng, cắn chất độc thu được lẫn nhiều mỡ, nhất lầ lecithin do ete kéo theo các chất này

Trong trường hợp mẫu phủ tạng, dung dịch cồn sau khi loại hết protein sẽ làm dung dịch nước có màu nâu và lớp ete hay chloroform có màu nâu đen

  • Phương Pháp tách bằng cồn – acid của Svaicova

Xử lý sơ bộ mẫu thử: Dùng cồn 950 ở pH acid ngâm trong 24 giờ. Thu dịch cồn loại bỏ cồn thu được hỗn hợp siro. Tiếp tục Tiếp tục kết tủa albumin bằng cồn 950 và loại bỏ mỡ bằng cách lắc với ete dầu hỏa

Chiết lại bằng ete hay chloroform

Loại dung môi và làm các phản ứng xác định

  • Phương Pháp tách bằng cồn – acid của Kohn Abrest
  •     Xử lý sơ bộ mẫu thử: Dùng cồn 950 ở pH acid ngâm trong 24 giờ. Thu dịch cồn loại bỏ cồn thu được hỗn hợp siro. Tiếp tục Tiếp tục kết tủa albumin bằng cồn 950 và loại bỏ mỡ bằng cách lắc với ete dầu hỏa

Chiết bằng ete trong môi trường acid

Chiết bằng ete sau khi kiềm hóa bằng NaHCO3 và cuối cùng với Cloroform để lấy hết Alcaloid

Nguyên tắc là dùng một lượng cồn nhất định qua hệ thống hồi lưu để lấy hết các chất cần thiết

– Svaicova: Xử lý sơ bộ mãu thử: dùng cồn 95 độ ở pH acid ngâm trong 24 giờ. Thu dịch cồn loại bỏ cồn thu được hỗn hợp siro. Tiếp tục kết tủa Albumin bằng cồn 95 độ và loại mỡ bằng cách lắc với ete dầu hỏa.

Chiết lại bằng ete hay clorofom

Loại dung môi và làm các pản ứng xác định.

– Kohn Abrest: Xử lý sơ bộ mẫu thử (giống Svaicova ở trên)

Chiết lại bằng ete ở môi trường acid

Chiết bằng ete sau khi kiềm hóa bằng NaHCO3 và cuối cùng với clorofom để lấy hét alcaloid.

– Phương pháp chiết liên tục; Nguyên tắc là dùng 1 lượng cồn nhất định qua hệ thống hồi lưu để đẩy hết chất nhầy cần thiết.

Coppy ghi nguồn : daihocduoc.com