Kỹ năng của người Dược sĩ lâm sàng

0
1108
dược sĩ lâm sàng
Bác sĩ lâm sàng

Vai trò của người dược sĩ lầm sàng là vô cùng quan trọng, suyên xuốt từ khâu đầu đến khâu lựa chọn thuốc, đến khâu cuối khâu hướng dẫn sử dụng và theo dõi điều trị. Người dược sĩ lâm sàng vừa là người tư vấn cho thầy thuốc kê đơn, vừa là người hướng dẫn cho y tá điều trị và người bệnh thực hiện y lệnh. Ngoài ra dược sĩ lâm sàng còn phải cùng với khoa dược có nhiệm vụ cung cấp được những thuốc đạt yêu cầu điều trị, giám sát việc kê đơn và tư vấn cho hội đồng thuốc thiết lập danh mục thuốc hợp lý cho cơ sở.

Các kỹ năng cần có của người dược sĩ lâm sàng

Kỹ năng giao tiếp với người bệnh: để thực hiện được lỹ năng này, dược sĩ lâm sàng  phải tạo lập mối quan hệ gần gũi với bệnh nhân bởi vì để điều trị tốt không thể không có sự hợp tác từ phía bệnh nhân. Muốn làm được như vậy thì phải làm cho bệnh nhân hiểu được lý do điều trị phương thức điều trị và những việc mà họ cần làm để tham gia điều trị thành công. Khi bệnh nhân hiểu về bệnh nhân thì họ sẽ tự giác chấp hành y lệnh và nhiều trường hợp giúp bác sĩ tìm ra nguyên nhân thất bại do quan hệ cởi mở với thầy thuốc.

Kỹ năng thu thập thông tin:

Các thông tin cần thu thập liên quan đến đặc điểm của bệnh nhân như tuổi, thói quen, nghề nghiệp. Thông tin thu thập phải tỷ mỉ chính xác. Thường thì quá trình này được làm từ lần khám bệnh đầu tiên trước khi bắt thiết lập chế độ điều trị nhưng có thể chưa khai thác hết hoặc lại xuất hiện những tình huống mới liên quan đến bệnh. Độ tin cậy của các thông tin thu thập được phụ thuộc vào sự cởi mở của bệnh nhân: do đó tạo lập mối quan hệ thân thiện, gần gũi và tin cậy là nhiệm vụ quan trọng của dược sĩ lâm sàng, cách đặt câu hỏi cũng rất quan trọng vì nhờ đó ta có được các thông tin cần thiết, điều này phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của người phỏng vấn.

Kỹ năng đánh giá thông tin:

Phải đánh giá được các thông tin liên quan đến việc dùng thuốc trong quá trình điều trị để tìm ra nguyên nhân thất bại. Nếu đánh giá được đúng những thông tin trong số các thông tin trên liên quan đến việc thất bại điều trị thì sẽ có hướng điều trị đúng.

Kỹ năng truyền đạt thông tin

Các thông tin cần truyền đạt là những thông tin có liên quan đến hướng dẫn dùng thuốc và điều trị. Để thực hiện mục đích hướng dẫn điều trị tốt, người dược sĩ lâm sàng phải giải thích chính xác và tỷ mỉ cách thức thực hiện y lệnh bao gồn việc dùng thuốc và các dấu hiệu cần nhận biết về tiến triển bệnh theo chiều hướng xấu. Muốn làm được điều này người dược sĩ lâm sàng phải tạo lấp được lòng tin từ phía bệnh nhân và phương pháp kiểm tra khả năng nhận thức của bệnh nhân với các thông tin được truyền đạt thường thì đề nghị bệnh nhan hoặc người nhà bệnh nhân nhắc lại.

copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com

link bài viết tại : Kỹ năng của người dược sỹ lâm sàng