Mô tả công việc trong nhà máy GMP

0
876
Sử dụng thuốc an toàn
Xưởng sản xuất GMP

Công việc của bộ phận xưởng sản xuất

Mô tả công việc của Quản đốc sản xuất

Trình độ năng lực và kinh nghiệm: Giám đốc sản xuất phải là Dược sĩ đại học hoặc trung học có năng lực điều hành sản xuất và quản lý thuốc theo GMP với ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong nghề và có khả năng lãnh đạo.

Trách nhiệm và quyền hạn:

Trách nhiệm có khả năng quản lý và điều hành sản xuất cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

Quyền hạn nhận kế hoạch và tổ chức sản xuất cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn cosquyeefn từ chối sản xuất khi sản phẩm có nguy cơ kém chất lượng.

Nội dung công việc

Chỉ đạo và theo dõi quá trình sản xuất từ lúc nhận nguyên liệu, pha chế, đóng gói, xuất xưởng thành phẩm.

Kiểm tra và ký tên các hồ sơ lô sản xuất của từng lô.

tìm nguyên nhân và có hướng giải quyết khi sản phẩm kém chất phối hợp với phụ trách chất lượng và kiểm tra chất lượng cơ điện

Theo dõi và thẩm định việc làm vệ sinh, sử dụng bảo trì với tất cả các thiết bị dùng trong sản xuất.

Chịu trách nhiệm về việc soạn thảo, kiểm tra và áp dụng hệ thống hướng dẫn về công việc trong xưởng.

Thao gia công tác thẩm định quy trình sản xuất

Theo dõi việc kiểm tra môi trường làm vệ sinh thiết bị dọn quang dây truyền trong khu vực sản xuất.

Triển khai các quy trình sản xuất mới, đề xuất về kế hoạch sản xuất với phòng kế hoạch vật tư.

tham gia và tạo điều kiện cho công tác thanh tra về GMP.

Đề xuất biện pháp cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả sản xuất giảm bớt chi phí.

Chịu trách nhiệm về nâng cao đạo đức và đánh giá hàng năm với nhâm viện cấp dưới.

Quân hệ công tác

Báo cáo với câp trên là giám đốc công ty.

Cấp dưới các công nhân trong xưởng thì quản lý.

Với đồng nghiệp thì phối hợp với các bộ phận khác và bộ phận kho.

Công việc của tổ trưởng tổ pha chế

Trình độ năng lực và kinh nghiệm: tổ trưởng pha chế phải có trình độ từ dược tá trở lên hoặc là nhân viên pha chế có kinh nghiệm tinh thần trách nhiệm cao và đã được đào tạo về GMP.

Trách nhiệm và quyền hạn: tổ trưởng pha chế là người nhận nhận nhiệ mvuj từ quản đốc phân xưởng và trực tiếp điều hành một công đoạn trong xưởng trong toàn bộ quy trình sản xuất. Đảm bảo tất cả các nhân viên sản xuất đều thực hiện tốt các hướng dẫn về GMP và an toàn lao động. Kiểm soát việc thực hiện tốt các hướng dẫn GMP của nhân viêm sản xuất trong tổ. Chịu trách nhiệm với phụ trách phân xưởng về thời gian và năng lực làm việc của nhân viên sản xuất trong tổ. Báo cáo trực tiếp với phụ trách phân xưởng.

Nội dung mô tả công việc: Nhận hồ sơ đóng gói hoặc hồ sơ sản xuất trong công đoạn phụ trách. Theo dõi môi trường làm việc về các chỉ số nhiệt độ, độ ảm, ấp suất. Tổ chức công đoạn sản xuất theo đúng quy trình đã được phê chuarn.

Quan hệ công tác với các đồng nghiệp: quản lý các nhân viên trong tổ, báo cáo với cấp trên.

copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com

Link bài viết tại : Mô tả công việc trong nhà máy GMP