Dây thần kinh thị giác và dây thần kinh khướu giác.

THẦN KINH KHƯỚU GIÁC (Dây 1). 1. Giải phẫu chức năng. Các sợi thần kinh khướu giác từ niêm mạc mũi qua sàng xương bướm, tạo...

Các thể liệt mặt và nguyên nhân

CÁC THỂ LIỆT MẶT. Do cấu tạo giải phẫu học của dây VII, ta phân biệt hai thể liệt mặt khác nhau: - Liệt mặt thể...

TRiệu chứng học của bệnh liệt nửa mặt.

Sơ lược về bệnh. Liệt nửa mặt là một hội chứng tương đối dễ phát hiện, chỉ cần bảo người bệnh làm một số động...