Vai trò của người dược sĩ lâm sàng

0
672
dược sĩ lâm sàng
dược sĩ lâm sàng

Vai trò của Dược sĩ lâm sàng trong công tác dược Bệnh viện?

  • Vai trò của người dược sĩ lâm sàng không chỉ bó hẹp trong phát thuốc cung ứng thuốc mà còn trực tiếp tham gia vào lĩnh vực điều trị tại bệnh phòng,góp mặt cùng đội ngũ điều trị bên cạnh người bệnh.
  • Vai trò của dược sĩ lâm sàng là rất quan trọng.Vai trò người DSLS xuyên suốt từ khâu đầu-khâu lựa chọn thuốc,đến khâu cuối-khâu hướng dẫn sử dụng và theo dõi điều trị.
  • Người dược sĩ lâm sàng vừa là người tư vấn cho thầy thuốc kê đơn, vừa là người hướng dẫn cho y tá điều trị và người bệnh thực hiện y lệnh.

-DSLS cùng với khoa dược có nhiệm vụ cung cấp được những thuốc đạt yêu cầu điều trị, giám sát việc kê đơn và tư vấn cho hội đồng thuốc thiết lập danh mục thuốc hợp lý cho cơ sở.

-Đơn thuốc hay bệnh án chứa đựng những thông tin trên giấy của bác sĩ điều trị đối với bệnh nhân.Triển khai những thông tin này chính là hướng dẫn điều trị.

Có 2 nội dung cần hướng dẫn đó là:

hướng dẫn dùng thuốc và hướng dẫn theo dõi điều trị.

-Hướng dẫn dùng thuốc là bước giải thích cho bệnh nhân tác dụng của những thuốc có trong đơn.Trong trường hợp khi việc điều trị do bệnh nhân tự làm hoặc người nhà bệnh nhân trợ giúp thì phải giải thích cẩn thận cách thực hiện,giải thích tầm quan trọng:nếu không làm sẽ có nguy cơ gì để họ tự giác tuân thủ? Sau khi dặn dò phải kiểm tra xem người nghe đã hiểu chưa bằng cách bắt họ nhắc lại.

-Hướng dẫn theo dõi điều trị:đây là bước giải thích và chỉ dẫn cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân (trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi) qua đó nhận biết tiến triển tốt hoặc các dấu hiệu tiên lượng xấu,phải ngừng hoặc phải chuyển lên tuyến trên.Những nội dung chỉ dẫn có thể là:

+theo dõi sát để kịp thời phát hiện nếu bệnh nặng thêm

+nếu khỏi thì ngừng điều trị và căn dặn bệnh nhân các biện pháp để tránh tái phát.

+nếu bệnh đỡ thì phải tái khám để thay đổi cách thức điều trị

+nếu bệnh ko chuyển biến hoặc có xu hướng nặng thêm thì phải kiểm tra các khả năng sau:liều lượng có đủ k?bệnh nhân ko tuân thủ điều trị? Thuốc chọn ko hợp lý?phác đồ lựa chọn quá phức tạp?

-Như vậy việc hướng dẫn điều trị đóng vai trò rất quan trọng giúp cho điều trị thành công,đó cũng là nhiệm vụ của DSLS trong điều trị.

Copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com

Link bài viết tại : Vai trò của người dược sỹ lâm sàng