Một số điều cần biết về đẻ khó do dây rốn ngắn

0
1121
DÂY RAU QUẤN CỔ

1 Phân loại

Bình thường dây rốn dài 45-60 cm.

Dây rốn ngắn có thể ngắn tuyệt đối hoặc ngắn tương đối.

Dây rốn ngắn tuyệt đối  khi đo dây rốn tử chỗ bám ở bánh rau đến rốn thai nhi ngắn dưới 45 cm.Có khi chỉ dài 20-30 cm hoặc ngắn hơn.Có trường hợp hầu như không có dây rau, bánh rau bám gần sát vào rốn.

Thường gặp dây rốn ngắn trong trường hợp nước ối ít.

DÂY RỐN NGẮN

Dây rốn ngắn tương đối khi chiều dài dây rốn vẫn bình thường, 60 cm hoặc khi dàu hơn nhưng vì có những vòng dây rau quấn cổ, bụng hây chân thai nhi, cho nên phần tự do còn lại của dây rốn ngắn hơn 45cm.

Thường gặp dây rốn quấn cổ một hay nhiều vòng, mỗi vòng mất khoảng 20 cm.

Nguyên nhân dây rốn quấn vào thai nhi có thể do đa ối, dây ối qus dài, hoặc thai cử động nhiều quá.

2 Hậu quả

Hậu quả của dây rau ngắn là ngôi bất thường, bong rau, chảy máu, đẻ khó, suy thai.

Vì dây rau ngắn, thai bị treo lên cao, ngôi khó xuống, sự bình chỉnh giữa ngôi thai và đoạn dưới tử cung không tốt cho nên gây ra ngôi bất thường như ngôi ngang, ngôi mặt, hoặc ngôi chỏm cúi không tốt,vv…Xoay thai ngoài trong các trường hợp này có thể  làm suy thai, thai chết.

NGÔI BẤT THƯỜNG

Dây rau ngắn làm cho rau bong, chảy máu nhiều khi chuyển dạ.Rau bị bong trên một diện hẹp hay rộng, làm cho thai có thể suy hoặc chết.Có khi, thai bị một vòng rau thắt chặt ở chân hay tay làm cho chi đó kém phát triển.

Dây rau ngắn gây ra đẻ khó.Khi chuyển dạ, thai bị treo lên không xuống được, chuyển dạ sẽ kéo dài vì thỉnh thoảng khi có cơn co mạnh làm cho thai suy, thai có thể lọt xuống, nhưng hết cơn co thai lại lên.Thai phụ cảm thấy đau nhiều trong mỗi cơn co, đau ngay trên chỗ bám.Vì dây rau ngắn nên bị căng ra khi sổ thai như  trong ngôi ngược thai sẽ ngồi lên dây rau, làm cho dây rau có thể bị đứt và gây nguy hiểm cho thai.

3 Chẩn đoán

Chẩn đoán không thể khẳng định được là dây rau ngắn.Chỉ có thể nghi ngờ là dây rốn ngắn nếu trong mỗi cơn co, sản phụ đau nhiều ở vùng đáy tử cung, nếu như các yếu tố cơn co tử cung, khung chậu, ngôi thai, cổ tử cung đều bình thường, nhưng ngôi thường không xuống, hoặc ngôi đã xuống nhưng cứ hết cơn co thì ngôi thai lại kéo lên.Với các triệu chứng đáng nghi ngờ trên, có thể chẩn đoán là dây rau ngắn, dây rau quấn cổ.

DÂY RAU QUẤN CỔ

4 Xử trí

Nếu ngôi đã lọt, dùng Forceps, giác hút sản khoa để lấy thai ra, không nên đợi lâu, sẽ dễ dẫn đến suy thai.Khi đầu đã ra ngoài thì thấy dây rau quấn cổ một vòng thì gỡ nhẹ nhàng dây rau khỏi cổ.Nếu có nhiều vòng quấn cổ, khó gỡ được thì kẹp và cắt dây rau.Trong ngôi ngược, dây rau mắc ở giữa hai chân, gỡ dây rau và luồn ra ngoài chân.Với những trường hợp ngôi cao lỏng, không lọt được, chuyển dạ kéo dài,tim thai suy, chỉ định mổ lấy thai.

Dây rau ngắn cần được phát hiện và xử trí kịp thời tránh các trường hợp gây suy thai kéo dài dẫn đến các bất thường trẻ sơ sinh và gây thai chậm phát triển

Nguồn ghi copy:daihocduochanoi.com

link tại:Một số điều chị em cần biết về đẻ khó do dây rốn ngắn