Những vấn đề cần lưu ý trong chăm sóc sức khỏe vị thành niên

0
1099
TÌNH YÊU

            1 Đối với thiếu niên

+Nguyên lý hoạt động là cung cấp thông tin cho các thiếu niên hiểu rõ về giới tính, đề phòng có thai ngoài ý muốn, đề phòng các bệnh lây truyền qu đường tình dục có nguy cơ dẫn đến vô sinh.

GIÁO DỤC

Cũng cần giáo dục những người trẻ tuổi hiểu rõ cần tôn trọng sự tự quyết của phụ nữ và chia sẻ với họ trách nhiệm trong những vấn đề về tình dục và sinh sản.

Đẻ sớm không những có nguy cơ làm tăng dân số mà còn tăng nguy cơ tử vong mẹ, tăng tỷ  lệ mắc bệnh và tử vong sơ sinh lên rất nhiều lần.

Lấy chồng sớm và đẻ sớm làm giảm khả năng học tập và lao động của các phụ nữ trẻ, làm giảm chất lượng cuộc sống của họ.

+Tình yêu và luyến ái lành mạnh.

TÌNH YÊU

+Phổ biến kiến thức về vệ sinh kinh nguyệt và vệ sinh bộ phận sinh dục.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

+Mục tiêu là giải quyết những vấn đề về sức khỏe tình dục và sinh sản của thiếu niên, chủ yếu là tránh có thai ngoài ý muốn và phá thai trong những điều kiện kém an toàn.

Tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm HIV, làm giảm tỷ lệ có thai ở tuổi thiếu niên.

+Biện pháp gồm hướng dẫn thiếu niên xử sự đúng đắn về giới tính và sinh sản.Những bậc làm cha mẹ và những người có trách nhiệm trước chính quyền có quyền, có nghĩa vụ và trách nhiệm làm việc đó kể cả việc xóa bỏ những luật và quy tắc xã hội,tôn giáo ngăn cấm cung cấp những thông tin về sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thiếu niên.

   2 Giới tính và mối liên quan giữa hai giới

+Giới tính và mối liên quan giữa hai giới là một khối thống nhất, ảnh hưởng đến khả năng tạo cho người đàn ông và người đàn bà có cuộc sống lành mạnh, làm chủ được vận mệnh của mình về phương diện sinh sản.

TÌNH YÊU

Những quan hệ bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực tình dục và sinh sản trong đó có sự tôn trọng đầy đủ và hoàn toàn về cơ thể con người, ý thức trách nhiệm bình đẳng và quan tâm lẫn nhau tạo điều kiện cho những quan hệ hài hòa giữa nam và nữ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

+Bạo lực đối với phụ nữ và sự cưỡng dâm ngày càng phổ biến khiến AIDS và các bệnh lây truyền theo đường tình dục ngày càng đe dọa và chà đạp lên những quyền lợi cơ bản của phụ nữ và gây ra nguy cơ chủ yếu và thường xuyên cho sức khỏe của họ.

+Mục tiêu nhằm khuyến khích đẩy mạnh những thông tin, giáo dục và dịch vụ để phát triển những quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai giới để cải thiện chất lượng cuộc sống con người.

+Biện pháp gồm những hoạt động giáo dục trong gia đình, trong cộng đồng, trong trường học, ngoài trường học theo từng lứa tuổi, kể cả người lớn đặc biệt đối với nam giới.

VỊ THÀNH NIÊN

Cấm sản xuất và buôn bán các văn hóa phẩm đồ trụy khiêu dâm cho trẻ em.

+Nội dung gồm những vấn đề cấp thiết như tránh những thai nghén không mong muốn, ngăn chặn lan truyền bệnh AIDS, bệnh lây truyền qua đường tình dục và những hành động hung bạo đối với phụ nữ trong đó có cả cưỡng dâm, bóc lột và cưỡng ép mại dâm.

GIÁO DỤC

Nguồn ghi copy: daihocduochanoi.com

Link tại: Những vấn đề cần lưu ý trong chăm sóc sức khỏe vị thành niên